makretingova-strategia

Dobrý marketing nie je náhoda. Digitálna marketingová stratégia? Krok za krom.

Dobrý marketing je výsledkom precízneho marketingového prieskumu, formuláciou digitálnej marketingovej stratégie a nastavenia marketingového plánu. Dobrý online marketing používa najrôznejšie techniky, metódy a nástroje, od najkonvenčnejších po veľmi nekonvenčné.

Marketingové prostredie v 21. storočí je doslovne vedou. Prostredie sa turbulentné mení a marketingoví stratégovia či konzultanti musia nie iba rýchlo reagovať na vzniknuté zmeny, ale ešte pred tým, ako vôbec zmeny vzniknú, pripraviť stratégie svojich klientov na ešte nevzniknuté budúce a vynárajúce sa príležitosti.

Čo je digitálna marketingová stratégia?

Marketingová stratégia je jednoduchý dokument, ktorý definuje, ako sa budú nakupovať tvoje produkty alebo služby finálnym zákazníkom. V rámci marketingovej stratégie je v prvom rade potrebné zadefinovať aké sú ciele a, ako tieto ciele budú dosahované. Preto ak si sa už dostal so mnou do kontaktu, tak moja prvá otázka bola, čo je tvoj cieľ. Marketingová stratégia nie je žiaden zložitý dokument, vyjadruje skutočnosti široko.

Dlhodobá, strednodobá alebo krátkodobá digitálna marketingová stratégia?

Digitálna marketingová stratégia môže byť dlhodobá, strednodobá a krátkodobá. Osobne preferujem krátkodobé stratégie (platné maximálne |1 rok) z dôvodu už uvádzaného turbulentne meniaceho sa prostredia (Facebook aj Google svojim developerom oznamuje informácie o tom, čo sa bude diať zhruba rok dopredu, preto, aj my konzultanti a stratégovia vieme predpovedať s veľkou istotou na rok dopredu).

Odporúčané: Prvá marketingová stratégia? Zisti, čo potrebuješ vedieť.

Čo je cieľom digitálnej marketingovej stratégie?

Digitálna marketingová stratégia je stratégiou, ktorá sa podriaďuje generálnej podnikovej stratégie. To znamená, že marketingové ciele by mali byť v súlade s podnikovými cieľmi. Nižšie uvediem niekoľko príkladov marketingových cieľov:

 • zvýšenie predaja,
 • nárast nových zákazníkov,
 • zvýšenie obratu od existujúcich zákazníkov,
 • predstavenie nového produktu/služby,
 • zvýšenie podielu na trhu,
 • zvýšenie povedomia o značke,
 • budovanie novej značky,
 • zvýšenie lojality zákazníkov a mnoho ďalších.

Rady pri formulácií digitálnej marketingovej stratégie:

 • Bez ohľadu na to, čo je cieľom tvojej marketingovej stratégie, napíš to. Žiadne predsudky ani strach.
 • Pri písaní sa drž pravidiel – jednoducho, zrozumiteľne a realisticky.
 • Nerozpisuj sa do podrobnosti, o presných detailoch budeš písať v marketingovom pláne.
 • Buď pripravený na to, že je pravdepodobné, že budeš v čase stratégiu modifikovať, preto je potrebné, aby bola marketingová stratégia flexibilná.

BUDOVANIE MARKETINGOVEJ STRATÉGIE KROK ZA KROKOM

Marketingový prieskum – krok č. 1

Tvoj marketingový prieskum by mal detailne rozanalyzovať 3 okruhy:

Cieľový zákazník – krok č.2

Potrebuješ zistiť, kto je tvoj cieľový zákazník. Informácie o tom, kto je tvoj cieľová zákazník zistíš z podrobného marketingového prieskumu z kroku č. 1. V niektorých prípadoch je nutný ďalší prieskum a analýza. Výsledkom tohto procesu sú:

 1. zákaznícke segmenty,
 2. prepozícia na trhu, teda primárna pridaná hodnota a sekundárna pridaná hodnota pre zákazníka.

Prepozícia produktu alebo služby – krok č.3

Pod prepozíciou rozumieme výnimočnosť tvojho produktu alebo služby. V čom si výnimočný? Veľmi odporúčam nejsť cestou „som najlacnejší“. Je to síce najľahšia cesta, ale najhoršia. Cenový vodca môže byť na trhu iba jeden a vyžaduje si to úspory v rozsahu okrem iných faktorov. Doručuješ v deň nákupu? Máš vynikajúcu marketingovú komunikáciu? Ideálne je, keď ide o produkt alebo službu, ktorá nemá ešte priamu konkurenciu. Táto stratégia sa volá stratégia modrých oceánov.

Komunikácia alebo marketing mix – krok č.4

Marketingový mix sa skladá z 4-7 okruhov (4P/7P). Pri jednoduchších stratégiach úplne stačí 4P. Ja však často krát preferujem 7P, ale nie je to pravidlo. Marketingový mix sa, teda skladá z:

 • produkt (4P),
 • cena (4P),
 • miesto (4P),
 • propagácia (4P),
 • ľudia (7P),
 • procesy (7P),
 • prostredie (7P).

Marketingový plán

Naformulovaná marketingová stratégia je predpokladom úspešnej tvorby marketingového plánu. Marketingová stratégia je akýmsi míľnikom kam sa chceš dostať a marketingový plán ti povie, ako sa tam dostaneš.

Zabudla som na niečo? Využi sekciu diskusia pod týmto článkom a opýtaj sa ma.