mentoring marketing slovakia

Mentoring Program

Mentoring program je ročný program určený pre študentov (ideálne vysokej školy v oblasti marketing manažmentu alebo marketing komunikácie). Cieľom mentoringu je naučiť budúcich marketérov čo je online marketing a práca s reálnymi dátami, pochopiť marketingové procesy, prejsť reálnymi marketingovými výskumami, vybudovať svoje prvé marketingové konkurenčné stratégie a mnoho ďalšieho: ) okrem toho sa najesť a super zabaviť : )

Ide o celoživotnú podporu či už zo strany mňa alebo zo strany ostatných členov. Našimi vzájomne zdieľanými hodnotami sú úprimnosť, pokora, húževnatosť, dôvera a zanietenie. Vstup do môjho mentoringového programu je úplne bezplatný, avšak nemôžem prijať každého. Mám k dispozícií maximálne 3 miesta.

V prípade tvojho záujmu ma prosím kontaktuj. Rada sa s tebou stretnem a prejdem s tebou podmienky prijatia (podmienkou prijatia je úspešne zvládnutý test, ktorý bude obsahovať situácie ako by si sa rozhodol v takej či onakej situácií a prečo; osobný pohovor so mnou a stretnutie s ostatnými členmi programu).


SÚČASNÝ ČLENOVIA

Petra

bc-petra-tranová
Bc. Petra Tranová

Jonáš

jonas-boros
Jonáš Boroš