nizko-nakladovy-marketing-domat

Prípadová štúdia na nízko-nákladový marketing [značka DOMAT]

Predmetom prípadovej štúdie je realizácia nízko-nákladového marketingu spoločnosti realizujúcej predaj interiérových dverí DOMAT. 

 • Dátum zadania: 25.10.2018
 • Dátum zahájenia mojej práce: 17.11.2018
 • Deadline: nebol stanovený
 • Rozpočet: 0 €
 • Web stránka: Domat-dvere.sk
 • Facebook: @domatdvere
 • Instagram: @domat-dvere.sk 
 • E-mail marketing: nie je
 • Afiliačné siete: nie je
 • PPC: nie je

Nízko-nákladový online marketing

V úvode mi dovoľte poznamenať, že online marketing nemusí byť vôbec nákladný. Slovo “vôbec nákladný“ je diskutabilné, preto uvediem príklad:

Firma A ma mesačnú návštevnosť webu 60 tisíc návštevníkov. Z týchto návštevníkov realizuje konverziu 600 návštevníkov. Firma A zaplatila 1000€ za mesiac na marketingové aktivity. Z toho vyplýva, firma A generuje metriky CR 1% (konverzný pomer), a teda CPA (cena za konverziu) je 1,67€.

Firma B ma mesačnú návštevnosť webu 30 tisíc návštevníkov. Z týchto návštevníkov realizuje konverziu 900 návštevníkov. Firma B zaplatila tiež 1000€ za mesiac na marketingové aktivity. Z toho vyplýva, firma A generuje metriky CR 3% (konverzný pomer), a teda CPA (cena za konverziu) je 1,11€.

Firma A a firma B zaplatili rovnako vysoké náklady na marketingové aktivity, pričom firma A získala viacej návštevníkov než firma B, ale zato firma B realizovala o 30% viac konverzií [príklad nákup] ako firma A. Každý marketér by mal poznať nie iba, čo ktorá metrika znamená, ale ako daná metrika ovplyvňuje výkon a na základe danej hodnoty vedieť, čo je potrebné urobiť, aby daná metrika rástla alebo stúpala. O metrikách budem v budúcnosti písať samostatný článok, medzičasom si prezrite zverejnené prípadové štúdie. V drvivej väčšine sú reálne prípady využitia metrík.

POZNÁMKA: Konverzia môže byť nákup v e-shope [realizácia nákupu], vyplnenie kontaktného formulára napríklad na webovej stránke [lead gen], alebo mnoho ďalšieho.

Nízko-nákladový marketing na individuálnych marketingových kanáloch pre značku DOMAT

V nasledujúcich riadkoch uvádzam päť kanálov, na ktorých je možné efektívne realizovať bezplatný alebo nízko-nákladový marketing. Tieto sú Facebook, Instagram, Inbound SEO, Outbound SEO a E-mail marketing. 

Nízko-nákladový marketing prostredníctvom Facebooku

 1. Skupiny

 2. Hashtagy

 3. Spolupráca

Táto prípadová štúdia je v spracovní. Obsah, ktorý je publikovaný je písaný v reálnom čase.

– Mgr. Michaela Sýkorová