pripadove-studia-vodostop-marketing

Prípadová štúdia | Web prieskum, prieskum informácií o webovej stránke a analýza domény

Pre túto prípadovú štúdiu web prieskumy som si vybrala značku VODOSTOP. So značkou VODOSTOP som sa dohodla na realizácií celého marketingového procesu od fázy web prieskumu (časť 1 – 8), marketingová stratégia (časť 9) až po tvorbu marketing plánu na rok 2019 (časť 10).

Pre značku VODOSTOP robím tieto marketingové služby bezplatne, a teda mám súhlas so zverejnením informácií. Ak chcete (mali by ste) a potrebujete marketingový plán na rok 2019, bude potrebné, aby ste realizovali web marketing prieskum a na základe neho na-formulovali marketingovú stratégiu. Celý tento proces nájdete na mojom blogu, ktorý je rozdelený do 10 častí. Jednotlivé postupy/časti budem pre-linkovávať, tak ako ich píšem v čase.

Pusťme sa do toho. Nato, aby sme vytvorili marketingový plán, na ktorý sa môžeme spoľahnúť je nevyhnutná realizácia prieskumu a analýza výkonnosti webovej stránky, prieskum a analýza organických kľúčových slov (tie kľúčové slova, za ktoré sa neplatí) a prieskum a analýza spätných odkazov.

Nástroje na web prieskumy

Na internete nájdete stovky kvalitných nástrojov na web prieskumy. Ja budem používať similarweb.com, checkpagerank.net a developers.google.com/speed/pagespeed/insights/.

Všetky 3 nástroje sú bezplatné (odporúčam sa však zaregistrovať do similarweb, lebo zobrazované dáta budú presnejšie). Začnime s checkpagerank.net. Vložte svoju web stránku do vyhľadávacieho poľa a vyskočia vám tieto metriky, víz. Obr. 1.

Výstup checkpagerank.net

web prieskumy vodostop 1
Obr. 1 CheckPageRank.net výstup

Google PageRank: 2/10
PR Quality: Weak

PageRank je hodnota od minimálne 0 po maximálne 10. Funguje na báze algoritmu, ktorý sa počíta podľa toho, ako kvalitné odkazy sú odkazované na webovú stránku vodostop.cz. Mne zobrazuje 2. Je 2 veľa alebo malo? To závisí od toho, akú hodnotu PageRank má naša konkurencia. Ak má konkurencia, s ktorou bojujete o kľúčové slova hodnotu napríklad 4, tak je to málo. Ak 1, tak je do dostatočne.

PR Quality je slovné vyjadrenie Page Rank.

Domain Authority: 19
Page Authority: 14

Autorita domény či autorita stránky je tá istá metrika. Každá doména či stránka začína s hodnotou 1 a maximálna hodnota je 100.
Rozdiel medzi Domain Authority a Page Authority. Autorita domény sa počíta za doménu ako celok. Autorita stránky sa počíta za iba jednu individuálnu stránku (tú, ktorú aktuálne analyzujeme). V tomto prípade stránka vodostop.sk (individuálna stránka) má hodnotu autority 14, čo je menej ako celková hodnota domény 19 (všetky stránky a pod-stránky vodostop.cz).

Táto metrika je pre nás dôležitá, preto, lebo chceme, aby sa na našu doménu vodostop.cz odkazovali weby, ktoré majú vyššiu hodnotu autority, ako máme my, teda viac ako 19.

Trust Flow: 15
Citation Flow: 20

Obe metriky sú vyjadrené v hodnotách od 0 po 100. Každá web stránka začína s 0. Trush flow vyjadruje kvalitu a citation flow vyjadruje kvantitu. Ak citation flow vzrastie, tak trust flow nemusí vzrásť, avšak naopak ak trust flow vzrastie, tak citation flow vzrastie tiež. Je to vyjadrené v tom, že kvalita spätných odkazov ide súbežne s kvantitou, ale kvantita spätných odkazov nejde súbežne s kvalitou.

Čo to znamená pre vodostop.cz? Pre vodostop.cz bude rozumné, ak budú hľadať také spätné odkazy, ktoré majú vyšší trust flow, ako je 15.

Global Rank: 27,685,772

Ide o metódu určenia globálneho poradia webovej stránky. Čím nižšie číslo, tým lepšie. Pre vodostop.cz bude rozumné, aby sa na web odkazovali weby, ktoré majú nižšie číslo global rank ako 27,685,772.

Spam Score: / 18

Spam Score je metrika, ktorá hovorí či vodostop.cz môže byť penalizovaný zo strany Google z dôvodu napríklad spamu. Hodnota je od najlepšie /18 po 18/18 najhoršie. Vodostop.cz, teda v tejto metrike dopadol vynikajúco.

External Backlinks: 355

Referring Domains: 83
EDU, GOV

Ide o celkové množstvo domén a linkov, ktoré sa odkazujú na vodostop.cz. External Backlinks je v drvivej väčšine väčšie číslo ako Referring Domain. Povedzme si príklad. Vodostop.cz zverejnil 5 inzerátov na bazos.sk. External backlinks by bolo 5 a referring domains by bolo 1.

Prečo sa to takto delí? Povedzme, že máme bazos1.sk a bazos2.sk (obe domény majú totožné metriky výkonnosti). Pre vodostop.cz by bolo rozumnejšie ak by sa odkazovala web stránka bazos1.sk, ale aj bazos2.sk jeden krát, než by sa odkazoval bazoz1.sk 2 krát.

Domény EDU a GOV sú hodnotnejšie než všetky ostatné druhy, ako napríklad napríklad .sk alebo .com, preto sú uvádzané samostatne.

ZÁVER časti 1.

Všetky tieto dáta si spíšte do excelu. Takýto web prieskum neurobte iba pre svoju webovú stránku, ale aj pre 3-5 konkurenčných stránok, tak, ako som to robila ja pre túto analýzu vodostop.cz a ich konkurenciu víz. Obr.2 (Černenou označené si zatiaľ nevšímajte. Pôjde o benchmarking, ktorému sa budem venovať v časti 4). 

web prieskumy vodostop 2
Obr.2 – Benchmarking

Máte otázku? Pýtajte sa v diskusií hneď pod článkom.