pripadove-studia-vodostop-marketing

Prieskum domény

So značkou VODOSTOP sme sa dohodli na realizácií celého prieskumu ich domény. Pre značku VODOSTOP robím tieto marketingové služby bezplatne, a teda mám súhlas so zverejnením informácií.

Nástroje na prieskum

Na internete nájdete stovky kvalitných nástrojov na web prieskumy. Ja budem v tomto prípade checkpagerank.net. Vkladám url do vyhľadávacieho poľa a vyskočia vám tieto metriky:

Metriky

web prieskumy vodostop 1
Obr. 1 CheckPageRank.net výstup

Autorita

PR Quality je slovné vyjadrenie Page Rank.

Domain Authority: 19
Page Authority: 14

Každá doména či stránka začína s hodnotou 1 a maximálna hodnota je 100.
Rozdiel medzi Domain Authority a Page Authority je v tom, že Autorita domény sa počíta za doménu ako celok. Autorita stránky sa počíta za iba jednu individuálnu stránku (tú, ktorú aktuálne analyzujem). V tomto prípade stránka vodostop.sk (individuálna stránka) má hodnotu autority 14, čo je menej ako celková hodnota domény 19 (všetky stránky a pod-stránky vodostop.cz).

Táto metrika je pre nás dôležitá, preto, lebo chceme, aby sa na našu doménu vodostop.cz odkazovali weby, ktoré majú vyššiu hodnotu autority, ako máme my, teda viac ako 19.

Trust Flow: 15
Citation Flow: 20

Obe metriky sú vyjadrené v hodnotách od 0 po 100. Každá web stránka začína s 0. Trush flow vyjadruje kvalitu a citation flow vyjadruje kvantitu. Ak citation flow vzrastie, tak trust flow nemusí vzrásť, avšak naopak ak trust flow vzrastie, tak citation flow vzrastie tiež. Je to vyjadrené v tom, že kvalita spätných odkazov ide súbežne s kvantitou, ale kvantita spätných odkazov nejde súbežne s kvalitou.

Čo to znamená pre vodostop.cz? Pre vodostop.cz bude rozumné, ak budú hľadať také spätné odkazy, ktoré majú vyšší trust flow, ako je 15.

Spam Score: / 18

Spam Score je metrika, ktorá hovorí o pravdepodobnosti spamu. Hodnota je od najlepšej /18 po 18/18 najhoršie. Vodostop.cz, teda v tejto metrike dopadol vynikajúco.

External Backlinks: 355

Referring Domains: 83
EDU, GOV

Ide o celkové množstvo linkov, ktoré sa odkazujú na vodostop.cz. External Backlinks je v drvivej väčšine väčšie číslo ako Referring Domain. Povedzme si príklad. Vodostop.cz zverejnil 5 inzerátov na bazos.sk. External backlinks by bolo 5 a referring domains by bolo 1.

Prečo sa to takto delí? Povedzme, že máme bazos1.sk a bazos2.sk (obe domény majú totožné metriky kvality). Pre vodostop.cz by bolo rozumnejšie ak by sa odkazovala web stránka bazos1.sk, ale aj bazos2.sk jeden krát, než by sa odkazoval bazoz1.sk 2 krát.

Domény EDU a GOV sú hodnotnejšie než všetky ostatné druhy, ako napríklad napríklad .sk alebo .com, preto sú uvádzané samostatne.

Všetky tieto dáta si spíšem do excelu. Takýto web prieskum nerobím iba pre webovú stránku VODOSPTOP, ale aj pre 5 mne konkurenčných stránok.

web prieskumy vodostop 2
Obr.2 – Benchmarking